Co nám podle Číňanů přinese rok ohnivého Kohouta?

Čínský rok a s ním spojený horoskop se od toho našeho trochu liší. Co nás čeká v roce Kohouta?

Rok Kohouta začíná 28. ledna 2017 a končí 15. února 2018. Ohnivý kohout je znamení ohně, ale na rozdíl od předchozího znamení Opice je Kohout energický, pracovitý a praktický. Je přesvědčený o své pravdě, a proto je někdy těžké se s ním dohodnout. Snad i proto se nejhůř povede politikům a diplomatům.

Rok Kohouta se však ponese ve znamení vyjednávání, v osobní i politické sféře. Bude to mnohdy obtížné, protože každý přijde se spoustou nápadů, které však bude velmi těžké vzájemně propojit. V roce Kohouta bude v lidech vrcholit nespokojenost a to ve světovém měřítku, můžeme tedy očekávat konflikty a veřejné stávky.

Jak na tom budeme se vztahy a láskou?

V roce Kohouta se budou stmelovat rodinné svazky. Nepůjde zde mnohdy jen o pomíjivou zamilovanost, Kohout do vztahu vnese i dávku jisté pragmatičnosti. Bude také mnohem více trestat nevěru, nedůvěru a nespravedlnost. Láska tak v tomto roce bude mnohem silnější a zároveň praktičtější.

Co mohou očekávat muži?

Povaha Kohouta se možná během tohoto roku odrazí i v mužích. Kohout je bojovník – neohrožený, ctižádostivý, zásadový, svědomitý, pracovitý, upřímný a praktický. Tváří se jako perfekcionista, všechno si pečlivě plánuje a lpí na řádu a přesnosti. Ačkoliv mezi muži i nadále budou velké osobnostní rozdíly, v tomto roce se jim nejspíš bude coby lovcům dařit.

Jak si má tento rok představit žena?

Žena v roce Kohouta bude praktická, milující a ambiciózní. Bude se chovat nenápadně, občas mile, občas trochu popudlivě, ale především vždycky žensky. Zdobit ji však bude minimalismus. Na pracovišti i doma bude udržovat pořádek, bude se starat o rodinu a bude méně sobecká než v roce Opice.

Nechť se váš rok Kohouta vydaří!