Placené soukromé školy – pomohou dětem k lepšímu vzdělání?

Chcete svému dítěti dopřát kvalitní vzdělání a nejste si jisti, jestli je soukromá škola dobrá investice? Přečtěte si víc!

V České republice roste o soukromé školy zájem. Každý rok se v rejstříku škol objeví několik desítek nových základních škol, které nespravuje stát. Na soukromých školách se vzdělává více než deset tisíc dětí a toto číslo neustále narůstá.

Moderní trend ze zahraničí

Proč rodiče posílají své děti do soukromých škol? Když se rozhodují, většinou převažují zdůvodnění několika druhů. Například že dnes dorostla silná generace čtyřicátníků, Husákovy děti, která má zkušenosti ze zahraničí a jisté představy o školství na západě. Modernizace výuky se lépe realizuje na soukromých školách než na státních.

Neplatí to samozřejmě stoprocentně – i na veřejných základních a středních školách může probíhat velmi kvalitní výuka napodobující školský systém, který využívají Spojené státy nebo Velká Británie. Na soukromých školách však často vyučuje mladší kolektiv učitelů, kteří mají lepší přístup k informacím, využívají při výuce moderní technologie a propojují školu se životem jako takovým. To učitelé vzdělaní za hluboké totality mnohdy i přes snahu nedovedou.

Placení školného

Chtěli byste dopřát dítěti individuálnější a kvalitnější výuku, ale nemáte peníze na školné? Pozitivní je, že díky sponzorům a fondům si spousta škol může dovolit nabízet stipendium jedincům s vynikajícím studijním průměrem.

V průměru za školné rodiče zaplatí několik tisíc měsíčně, přičemž se platí vždy v pololetí. V Praze jsou školy nejdražší, téměř o polovinu levnější pak ty samé instituce najdete v Olomouci a dalších menších velkoměstech. Některé školy zlevňují ceny, pokud na škole studují dva a více sourozenců.

Při studiu ale záleží také na přístupu rodičů a dítěte.