Jazykové školky pro děti: ano nebo ne?

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Že už jste to slyšeli? Je obecně známé, že v dětství zpracováváme nejvíce vjemů a například mateřský jazyk si osvojujeme s lehkostí. Ale co druhý jazyk? Rodiče mluvící stejným mateřským jazykem se nemusí bát znevýhodnění svých dětí oproti těm z rodin bilingvních. Mají totiž možnost přihlásit svou ratolest do jazykové školky. Jaké jazyky se ve školkách učí a je to vůbec nějaká výhoda?

V čem tkví výhoda jazykových školek?

Většina jazykových školek se vyznačuje tím, že na kolektiv dětí z českých rodin mluví výhradně cizím jazykem. Mnozí rodiče se však strachují, aby tento přístup neomezil rozvoj mateřštiny a jestli namísto osmihodinového vystavování cizímu jazyku nepřihlásit dítě do kroužku.

child-1522870_640

Z tohoto pohledu jsou však jazykové školky velmi osvědčené, ovšem za předpokladu, že čas strávený doma odpoledne či o víkendech využijí rodiče k hlubšímu osvojování mateřského jazyka, ať už formou povídání si nebo čtení pohádek.

Bilingvní mateřské školy v České republice

Na angličtinu se mateřských školek zaměřuje nejvíce, v Praze například Little England, Flowergarten či síť školek KinderGarten působící také v Liberci a Brně. Němčinu se děti naučí v pražské či brněnské Německé škole, francouzštinu zprostředkovává Francouzské lyceum. Rodiče dětí by měli ovládat alespoň základy zvoleného jazyka, aby tak se školkou mohli bez problému komunikovat.

Pokud se ve vašem městě žádná jazyková školka nenachází, zkuste se zamyslet aspoň nad jazykovými kurzy pro děti. V dnešní době se totiž člověk bez cizího jazyku už skoro neobejde.

preschool-1290823_640

Investice do budoucnosti

Ačkoliv výše školného převyšuje částku, kterou byste platili v běžných školkách, přináší volba umístit dítě do prostředí s cizím jazykem značné výhody do budoucnosti. Děti se naučí jazyku naslouchat, využívat ho ke svým potřebám a získají trvalý základ pro další (nutné) studium. Využít této možnosti tedy chybou rozhodně není.